Om oss

Optilab - ett laboratorium för lantbruksbranschen

Vi har över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. Vi erbjuder vår analysportfölj, vår teknik och vår erfarenhet till andra som är i behov av kvalificerade analystjänster.

Optilab är en del av Svenska Foder som ingår i DLG-koncernen. Det innebär att vi har ett stort kontaktnät och en stabil grund där visionen är att etablera oss som ett av de större laboratorierna i branschen.

Optilab levererar snabba och säkra kvalitetsanalyser för mögel och toxiner i foder, grovfoder och spannmålsprodukter. Kontakta oss så lägger vi gemensamt upp ett analyspaket som passar era behov, samt diskuterar fram de bästa svarsalternativen.

Vi utför även kostnadsfri rådgivning vid hygienproblem. 

Det här är Optilab:

  • Laboratoriet är beläget i Lidköping.
  • Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser.
  • Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp och spannmålsavdelningar.
  • Noggrann kontroll av ingående råvaror och färdiga foderprodukter.
  • Utför analyser till lantbrukskunder, häst- ägare samt foder- och spannmålsfirmor.
Optilabs O-symbol
O logo

Kemavdelning

Avdelningen utför grundläggande kemanalyser på foderråvaror och färdigfoder samt referensanalyser till spannmål och grovfoderavdelning.

Optilabs O-symbol
O logo

Mikrobiologisk avdelning

Här utförs omfattande mögel och jäst analyser samt analys av diverse bakterier ex coli, enterobacteriaceae och salmonella.

Optilabs O-symbol
O logo

Grovfoderavdelning

Analys av hö, grönmassa, hösilage och ensilage till häst, nötdjur och får utförs på denna avdelning. De flesta analyser utförs med NIR-teknik.

Optilabs O-symbol
O logo

Spannmålsavdelning

Avdelningen med stora provflöden av avräkningsgrundande spannmålsanalyser samt kontrakts och slutlagrings prov. Det utförs även diverse uppdrag till externa spannmålsfirmor och lantbruk.