Publicerad den

Därför ska du göra en grovfoderanalys

Vad är en grovfoderanalys?

Genom en grovfoderanalys får du reda på bland annat reda torrsubstans (ts), energi, protein, NDF (fiber), socker, aska och mineraler.

Här finns instruktioner till hur du tar ett grovfoderprov. När provet sedan anländer till labbet kommer det registreras och packas upp för att torkas i ett värmeskåp under natten. Sedan mals provet ned och analyseras med hjälp av NIR-teknik. Provsvar får du sedan till din mejl.

Hur tolkar man analysen? Läs om detta här.

Varför ska man göra en grovfoderanalys?

En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Säkerställa näringsinnehåll

Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Analysen hjälper dig att få rätt foderstat till hästen och välja eventuell kraftfoder eller mineralfoder.

Möta hästens behov

Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Därför underlättar det att analysera grovfodret för att kunna mätta den enskilda hästens behov.

Tänk på att ts-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det vill säga att ett blötare grovfoder inte automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Analysen get dig möjlighet att veta exakt vad grovfodret innehåller och om man eventuellt behöver komplettera med ett kraftfoder.

Hålla hästen frisk

En del sjukdomar som kan drabba hästar kan ofta undvikas eller bekämpas med en anpassad foderstat.

Konsekvenser av att inte göra en analys

Vad finns det för risker med att inte göra en grovfoderanalys? Ofta pratar man om att välja ett sent skördat hö till en lättfödd häst. Enligt veterinärkliniken Evidensia motiveras ofta detta med att hästen behöver ett näringsfattigt hö. Det är dock inte ovanligt att ett sent skördat hö innehåller relativt hög mängd omsättbar energi men låg mängd smältbart råprotein. Hästen riskerar då att bli överviktig eller få för lite mängd foder per dag samt få brist på protein. Hästen riskerar också att få kolik då den inte får i sig tillräckligt med grovfoder om man begränsar givan på grund av för högt energiinnehåll.

Ett ytterligare vanligt problem är att ge ett foder med för lågt energi- och proteininnehåll till en häst med höga behov och istället komplettera med stärkelserika kraftfoder. Enligt Evidensia riskerar hästen att få proteinbrist med denna typ av foderstat samtidigt som risken för kolik ökar när mängden stärkelserikt kraftfoder ökar.

Källor: Grovfoderanalys – Evidensia, Grovfoderanalyser & foderstater – Svenska Foder

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!

Vi finns även på Facebook!