Publicerad den

Så väljer du rätt vallblandning för nöt

I samarbete med Svenska Foder

Mjölk - och Köttdjur

Mjölkkor kräver mycket energi och protein för att producera mycket mjölk. Även växande djur har ett stort behov av energi och protein. Ett tidigt skördat grovfoder har ofta höga energi- och proteinvärden medan en senare skörd ger högre NDF och lägre energi och protein.

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder. Hitta blandningen som passar för dig!

Liggande kor

Götaland & södra Svealand

- Intensiv odling med breddat skördefönster

Utan ängssvingel

Delikat

No Data Found

Delikat är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden.

Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Med ängsvingel

Gourmet

No Data Found

Gourmet är framtagen för att vara både intensiv och uthållig.

Kombinationen av ängssvingel och rörsvingel Karolina ger en intensiv och samtidigt uthållig vall. Rörsvingel Karolina ger ett breddat skördefönster tack vare en senare mognad än rörsvingelhybriden Hykor. Det engelska rajgräset sörjer för en hög skörd första vallåret.

Torktålig

Premia

No Data Found

Med lusern, rajsvingel, hundäxing

Premia är en högavkastande, torktålig blandning som ger proteinrikt grovfoder. Rörsvingel Karolina, Rajsvingel och Hundäxing ger i kombination en högavkastande vall. Lusern tillsammans med rödklöver borgar för högt proteininnehåll i grovfodret.

Torktålig

Maxicorn

No Data Found

50 % baljväxt

Maxicorn ger ett proteinrikt grovfoder och passar bra som samodlingspartner till majsen-silage.

Maxicorn är sammansatt för att just vara torktålig. Rörsvingel Karolina har inte bara ett breddat skördefönster utan är även torktålig, har god vinterhärdighet och god återväxtförmåga. Tillsammans med en stor andel lusern och dess djupa pålrot blir blandningen mycket torktålig. Lusernen ger även hög proteinhalt i grovfodret samtidigt som dess stjälkar bidrar med fiber.

Torktålig

Perfekt

No Data Found

30 % baljväxt

Perfekt är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxt-andelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

Med rörsvingeln Karolina + Klöver

GEV Kvalitet

No Data Found

Ekologisk

GEV Kvalitet är speciellt framtagen för att ge både hög avkastning och goda näringsvärden.

Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtför-mågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3-4 skördar.

Med rörsvingeln Karolina + Lusern & klöver

GEV Framgång

No Data Found

Ekologisk

GEV Framgång är en högavkastande, torktålig och uthållig blandning.

Lusern och rörsvingel Karolina i kombination ger en högavkastande och torktålig blandning, som tack vare just Karolina får ett breddat skördefönster. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusern utnyttjas bäst på väldränerade jordar med högt pH.

- Intensiv odling

Med engelsk rajgräs + rödklöver

Tixakt

No Data Found

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion.

Innehåller endast rödklöver som baljväxt. Beakta den lägre uthållighet som rödklöver och engelskt rajgräs innehar.

Med engelsk rajgräs + röd-/vitklöver

Balans

No Data Found

Balans är en högavkastande blandning som passar bra där klöver är lättetablerad.

Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Det engelska rajgräset sörjer för en bra start det första vallåret och ett smakligt foder. Balans innehåller något lägre baljväxtandel och passar därför utmärkt där klöver är mer lättetablerad.

Utan engelsk rajgräs

Trygg

No Data Found

Trygg är en högavkastande och härdig blandning.

Rörsvingelhybriden Hykor tillsammans med hög andel timotej skapar möjlighet för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år bidrar med fiber.

Utan klöver

Bore

No Data Found

Bore är en blandning tålig mot torka, stående vatten och tuffa vintrar.

Blandningen rekommenderas till alla jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd.

Torktålig

Tålig

No Data Found

Med lusern och rajsvingel

Tålig är en torktålig blandning som ger ett grovfoder med högt proteinvärde.

En stor andel lusern som tack vare sin djupa pålrot är torktålig och bidrar med protein såväl som fiber i grovfodret. Rörsvingelhybriden Hykor och rajsvingeln ger en stark laguppställning för att möta förutsättningarna med sommartorka framförallt på Gotland, Öland och Kalmarregionen

Med ängssvingel & hög andel eng. rajgräs

GEV Action

No Data Found

Ekologisk

En vallblandning med vit- och rödklöver för en jämn baljväxtandel.

Hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör denna traditionella blandning mer intensiv men kräver en snabbare rotation och hög skördeintensitet.

Med rörsvingelhybriden Hykor, utan eng. rajgräs

GEV Säker

No Data Found

Ekologisk

GEV Säker är en uthållig blandning som levererar även under kärva förhållanden.

Den stora  andelen av både rörsvingelhybriden Hykor och timotej skapar möjligheter för stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Med rörsvingelhybriden Hykor, lusern & klöver

GEV Kraft

No Data Found

Ekologisk

GEV Kraft är en högavkastande blandning som kräver rätt skördetiming.

Rörsvingelhybriden Hykor i kombination med lusern ger en robust och torktålig blandning. Rörsvingelhybriden Hykor kräver en intensiv skördestrategi, men ger med rätt management en stor skörd. Den höga baljväxtandelen med både lusern, röd- och vitklöver borgar för ett proteinrikt grovfoder. Lusernen utnyttjas bäst på väldrenerade jordar med högt pH.

- Mindre intensiv odling

Blandvall | med engelsk rajgräs

Legend

No Data Found

Legend är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion.

Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs borgar för en härdig allroundblandning, där kombinationen av röd- och vitklöver garanterar både en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret. Kan efterbetas.

Blandvall | utan engelsk rajgräs

Rejäl

No Data Found

Rejäl är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

Rejäl har uthålliga gräs, timotej och ängssvingel och tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion. När klöverandelen minskat vallår 2 kan den den även användas för hö/hösilage.

Gräsvall | Slåtter

Rapp

No Data Found

Rapp passar bra för ensilage/hösilage.

Engelska rajgräset sörjer för en hög skörd. För bibehållen smaklighet till häst är rätt skördetidpunkt och intensiv skörd viktig.

Gräsvall | Torktålig

Hipp Hopp

No Data Found

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Blandvall | Med eng. rajgräs

GEV Stabil

No Data Found

Ekologisk

GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion.

Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret.

Blandvall | Utan eng. rajgräs

GEV Klassic

No Data Found

Ekologisk

GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion.

GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel. Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

Gräsvall | Utan engelskt rajgräs

GEV Hipp Hopp

No Data Found

Ekologisk

Hipp Hopp passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får. Skördetidpunkt styr till stor del näringsinnehåll i grovfodret.

Norra Svealand & Norrland

Bete | Utan eng. rajgräs

Norrsken

No Data Found

Norrsken är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramp-tålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängs-svingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Slåtter | Med rörsvingel Karolina

Topp

No Data Found

Topp är en intensiv blandning för 3 skördar per år.

Rörsvingeln Karolina ger hög skörd och har ett breddat skördefönster tack vare att den mognar något senare än rörsvingelhybriden Hykor. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under säsongens samtliga 3 skördar.

Den höga baljväxtandelen ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder, där vitklövern skapar god förutsättningar för hög baljväxtandel vid ett intensivt skördesystem.

Slåtter | Gräsvall

Kaliber

No Data Found

Kaliber passar bra för hö/hösilage.

Passar bra på de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Framförallt lämplig till häst och får.

Slåtter | Blandvall med ängssvingel

Hållfast

No Data Found

Hållfast är mindre intensiv blandning med god återväxtförmåga.

En hög andel ängssvingel ger god återväxtförmåga. Vitklövern hjälper till att bibehålla vallen baljväxtandel under vallens liggtid.

Slåtter | Blandvall med ängssvingel

24-7

No Data Found

24-7 är speciellt framtagen för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Växer under säsong i stort sett 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Slåtter | Blandvall utan ängssvingel

Stadig

No Data Found

Stadig är en uthållig blandning för hela norra Sverige.

En gräs- och klöverblandning med hög uthållighet tack vare en hög andel timotej. Rödklövern ger grovfodret proteininnehåll.

Slåtter | Med rörsvingeln Karolina

GEV Uthållig

No Data Found

Ekologisk

GEV Uthållig är en intensiv och uthållig blandning.

Den har en god återväxtförmåga tack vare både hög klöverandel och fördelningen mellan timotej, rörsvingeln Karolina och ängssvingel. Den höga klöverandelen borgar för högkvalitativt och smakligt grovfoder.

Slåtter | Med ängssvingel

GEV Reko

No Data Found

Ekologisk

GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen.

En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

Bete | Utan eng. rajgräs

GEV Midnattsol

No Data Found

Ekologisk

GEV Midnattsol är en mycket härdig flerårig betesvall.

Ängsgröe och vitklöver bidrar till vallens tramptålighet och uthållighet, som tillsammans med smaklighet och kvantitet från timotej och ängssvingel utgör en uthållig betesvall för de allra flesta lägen.

Kor på fält

Tolka din näringsanalys för nöt

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för nöt. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!