Publicerad den

Så väljer du rätt ensileringsmedel

Grovfodret är grunden. Med en hög kvalitet på grovfodret ökar man smakligheten och kan minska på mängden kraftfoder till sina djur. Men för att uppnå detta måste man ensilera på ett bra sätt.

Det finns så många parametrar att ta hänsyn till för att uppnå ett bra grovfoder. Mycket kan gå fel: och man märker det direkt i sin produktion och sin besättning. Det kan handla om minskad mjölkproduktion, problem med mjölkkvaliteten, minskad tillväxt och hälso- och fertilitetsstörningar. Dessutom kan du behöva kassera dåligt ensilage, för att du inte lyckats med ensileringen.

Helhetsgrepp på grovfoderproduktionen

Allt det här kostar pengar. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på sin grovfoderproduktion. Alla delar hänger ihop. Rätt vallfröblandning, som passar i din produktion, och därefter rätt insatser, vid rätt tidpunkt och slutligen en välkomponerad ensileringsprocess.

För att uppnå en bra ensileringsprocess måste man skapa rätt förutsättningar genom hur man hanterar sin grönmassa. Den gamla devisen hacka, packa, täck tillsammans med noggrannhet gäller fortfarande för bäst resultat.

Genom att hantera grönmassan på rätt sätt kan du säkerställa ett högkvalitativt ensilage.

Kritiska punkter vid ensilering

För att optimera sin hantering och säkerställa ett riktigt högkvalitativt ensilage, behövs ett noggrant utvalt ensileringsmedel. Kritiska punkter vid ensilering handlar ofta om att:

   • Minska näringsförluster
   • Förebygga hygieniskt dåligt foder
   • Minimera svinn av foder
   • Kunna öppna silon tidigt
   • Hålla silon stabil efter öppning

Det man vill framför allt vill undvika är varmgång och klostridier. Vid varmgång växer jäst och mögel. Jäst växer främst i syrerika miljöer, men kan även växa i i syrefattiga miljöer, men kan motverkas med låga pH-värden.

Mögelsvamparna trivs endast i en syrerik miljö. När de har tillgång till syre bryter mögelsvamparna ned mjölksyran – vilket i sin tur leder till att pH-värdet stiger. Man vill alltså kontrollera de båda, eftersom de gärna hjälper varandra och snabbt kan försämra grovfoderkvaliteten.

Blanda inte!

Du vill aldrig blanda olika ensileringsmedel. Kemiska fällningar kan ske om två kemiska tillsatsmedel blandas, vilket täpper igen pump och munstycken.

Bakterierna i ett biologiskt tillsatsmedel dör snabbt om det blandas med ett kemiskt ensilagemedel.

Var försiktig vid hantering av ensilagemedel!

COLOURBOX39436385

Hög ts-halt motverkar klostridier

Klostridier finns i jord, gödsel, gammalt växtmaterial och ensilage. De växer till sig i syrefri miljö vid ”höga” pH-värden. Klostridierna bryter ner socker, proteiner och mjölksyra och producerar istället smörsyra och ammoniak.

Undvik att få in klostridier i silon genom att:

   • Tänka på vilka gödslingsrutiner och stubbhöjd man har.
   • Hålla maskiner och silos rena.

Har man trots allt fått in klostridier i sitt ensilage motverkar man det bäst genom att ha en hög ts-halt, lågt pH och tillsatsmedel.

Lägre insatskostnad och bättre effekt

För att undvika problem handlar det om att ha ett ensileringsmedel som gör jobbet. Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygieniskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

Olika typer av ensileringsmedel

Tillsatsmedel är inte alltid nödvändigt, men bidrar till en smidigare och ofta bättre ensileringsprocess. 

Ett bra ensileringsmedel minskar ts-förlusterna och du får mer kvar av det grovfoder som skördats. Det minskar också risken radikalt för att få ett hygieniskt dåligt foder. Dessutom bibehåller du proteinkvaliteten och får en bra försäkring för ett fodermedel som är svårt att ersätta i foderstaten.

Det finns ett flertal olika tillsatsmedel, som alla är anpassade till olika typer av problem.

Biologiska ensileringsmedel

 • Biologiska ensileringsmedel är verksamma genom att tillföra mjölksyrabakterier som effektivt sänker pH-nivåerna.
 • En del innehåller även enzymer vars jobb är att frisätta socker från grödans fiber.
 • Ibland kombineras de med kemikalier. Biologiska ensileringsmedel hämmar tillväxten av jäst när silon öppnas och begränsar varmgång vid uttag.

SiloSolve är ett exempel på ett biologiskt ensileringsmedel.

Kemiska ensileringsmedel

 • Kemiska ensileringsmedel skapar en hämmande miljö för oönskat mikrobiellt liv.
 • Vid tillsats av syra vid ensilering sker en omedelbar pH-sänkning i grönmassan. Sänkning av pH-värdet skapar goda förutsättningar för de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna att försöka sig och stoppar cellandning, värmebildning och tillväxt av oönskade mikroorganismer som till exempel klostridier.
 • Genom att tillsätta syra vid ensilering minskar nedbrytningen av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med syror har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obehandlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna följs.

Välj ensileringsmedel efter problem

Flicka och häst

Tolka din näringsanalys för häst

Så tolkar du din näringsanalys/grovfoderanalys för häst. Vilka värden är bra? Och vad betyder alla termer? Vi förklarar!