Tillägg Lilla Mineralanalysen

Tillägg: Lilla mineralpaketet som omfattar sex makromineraler (Ca, P, K, Mg, Na, S).

542 kr

(inkl. 25% Moms)

Provmärkning Din unika märkning av provet, ex prov1 eller höskullen.

Kombinera med:

Eller välj ny provmärkning

Beskrivning

I analysen ingår

  • Provberedning mineraler
  • Torrsubstans (ts, %)
  • Makromineraler (g/kg ts): Kalcium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg), kalium (K), natrium (Na), svavel (S)
  • Beräkningar: Kvot: Ca/P