Villkor

Allmänt

Handel sker med Optilab, org. Nr. 556039-6060. För att kunna göra ett köp via Optilabs webshop måste du acceptera villkoren. Genom att göra det förbinder du dig att följa dessa och bekräftar att du tagit del av informationen om personuppgifter och godkänner denna. När du gör en beställning i Optilabs webshop ingås ett avtal med Optilab. Avtalet bekräftas genom en orderbekräftelse via mail. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna göra en beställning. Optilab förbehåller sig rätten att ändra eventuella fel i innehåll och prislista på webshopen. Alla beställningar anses bindande.

Optilab kan komma att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Om villkoren är ändrade efter din order gjordes är det villkoren som var publicerade vid tillfället för din orderläggning som gäller genom hela köp- och returprocessen.

Priser
Priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive lagstadgad moms (25 %). Priser gäller endast beställning via webshop.

Frakt
Prov som skickas i eget kuvert måste frankeras med korrekt belopp för att provet ska gå fram. Prov som skickas med Optilabs förtryckta kuvert behöver inte frankeras innan det lämnas hos postombud.

Provtagningsmaterial
Provtagningsmaterial (provpåse, förtryckt kuvert inklusive porto och följesedel) kan beställas och debiteras då med en avgift på 150 kr per prov.

Betalningsvillkor
Betalning ska ske i förskott via bank-/betal-/kreditkort.

Leverans
Normal leveranstid av provtagningsmaterial är mellan 2-5 dagar efter att orden tagits emot. Leveranstid för analysrapport beror på vilka analyser du valt, men är normalt inte mer än 15 arbetsdagar från det att provet tagits emot och registrerats hos Optilab.

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångerfristen räknas från den dag du erhållit orderbekräftelse på din beställning. Återbetalning görs inom 30 dagar från det datum du som kund meddelat att du ångrar ditt köp. Om du även beställt provtagningsmaterial i orden som du ångrar ska detta returneras till Optilab. Återbetalningen görs i dessa fall när Optilab tagit emot provtagningsmaterialet som ska vara i oanvänt, oskadat skick. Returen sker på egen bekostnad. Optilab debiterar 150 kr vid utebliven eller skadad retur.

Har provet inkommit för analys till Optilab och tjänsten påbörjats gäller ingen ångerrätt.

Reklamation
Reklamation av analysen ska ske till Optilab inom 10 dagar efter att kunden fått analyssvaret.

Ansvarsbegränsning
Optilab ersätter inga kostnader som eventuellt skulle kunna uppkomma vid fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.

Personuppgifter
I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas till eller raderas.

Övrigt
Genom att beställa en analys hos Optilab godkänner du även att analysresultaten får användas i underlag för statistik och forskning.

Länkar från vår webbplats till tredje parts hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är endast för informationssyfte. Eftersom Optilab saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.