Publicerad den

Penicilliumsvamp – en risk vid dåligt rengjord silo

Emellanåt ser vi på Optilab kundprover för hygienkontroll som till största delen består av svampen Penicillium. Denna svamp är vanlig när kontaminering från dåligt rengjorda lagerutrymmen skett. Det kan vara väggar och golv i planlager eller hängningar av gammal vara på siloväggar.

Svampar av familjen Penicillium består av arter som kan tillväxa vid skiftande temperaturer ända från -2⁰C till +35⁰C samt vid lägre vattenhalt än många andra svampar. Svampen är av gruppen lagringsmögel och kan bilda ett flertal olika toxiner (gifter) som kan ge människor och djur allvarliga problem i bland annat luftvägar, njurar och lever.

Eftersom Penicillium trivs vid så skilda förhållanden finns det alltid risk för svampangrepp när lagerutrymmen inte rengörs noggrant och man vid ny skörd eller nya foderleveranser får bitar av gammal infekterad vara som fördelar sig i partierna.

För att säkerställa hygienen och även minska risken för skadedjur är det viktigt att man alltid ser över och rengör lagren när de blir tomma.

Penicilliumsvamp vid lagring.docx
Penicilliumsvamp vid lagring.docx