Publicerad den

Ökning av Bönsmyg i åkerböna

Under det senaste årtiondet har vi sett en stadig ökning av Bönsmyg – Bruchus Rufimanus.

Baggarna är ovala mellan 3-5 mm och har gulaktiga framben och mörkt skal med ljusa hår befläckade partier. Larverna är vitgula med brunt huvud och är ca 6 mm långa.

Angreppen på bönorna ser man tydligt. Honan lägger sina ägg på baljorna där sen larven utvecklas och borrar sig in genom baljväggen och in i bönan. Larven äter av fröämnet och förpuppar sig varefter en bagge kläcks och tar sig ut genom ett hål i bönans skal.

Förekomsten av Bönsmyg har ökat sen man första gången kom i kontakt med den i Sverige 2008 då den troligtvis kommit med importerade bönpartier.

Tyvärr är det en tålig bagge och med de milda fuktiga vintrarna överlever baggarna skyddade under växtrester, i trädbark och inne i bönorna.

Angreppen medför en minskning av bönvikten eftersom larven äter av fröämnet och minskar på så sätt näringsvärdet i partiet. Man får även en ökad risk för mögelangrepp eftersom bönans skyddande skal är skadat med fritt inträde för mögelsporer. Givetvis minskar även grobarheten eftersom groddämnet många gånger blir skadat.

Vad kan man då göra för att minska problemen?

En av de viktigaste åtgärderna är att säkerställa att utsädet är fritt från angrepp, i annat fall får man med baggar som övervintrat i bönorna.

En bra jordbearbetning kan ha effekt på baggar som ligger i det övre växtlagret.

Att genom odlingsbetingelser och sortval få en senarelagd blomning kan ev även det minska skadorna.

Behandling med bekämpningsmedel i fält har haft varierande effekt men gas behandlas lagrade partier är effekten bättre.